Gupta Girl Hostel
Address: B-538, Malviya Nagar, Near Dana-pani Restaurant, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302019
Phone: 093148 72492

GN Bhargava Girl’s Hostel
Address: 3/532, Sector 12 Rd, Sector 3, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017

Guru Kripa Girls P.G Hostel
Address: k10-B, krishnaPuri, SatyandranathVidyarthi Marg, Sector 12, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017
Phone: 082333 31524

Balaji Girls P.G.
Address: 1/305, Malviya Nagar, Sector 1, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017
Phone: 094143 03863

Lotus Girls P.G. and Home Stay
Address: B, A-661, Shiv Marg, Block-A, Block-B, Sector 4, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017
Phone: 097177 04002

Sardar Paying Guest for Girls
Address: Jhalanapyau, Calgiri Marg, Block-B, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017
Phone: 070888 87717

Sweet Home Girls PG
Address: 25, Friends Colony, Malviya Nagar Industrial Area, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017
Phone: 099292 09850

Agrawal Girls PG
Address: 4:165, A-2, Malviya Nagar, Sector 3, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017
Phone: 098290 69335

Arin Girl’s Hostel
Address: 5/200, Sector 5, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017
Phone: 092613 63065

Deepshikha Girls Hostel
Address: Durga Vihar Colony, 28, Sector 3, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017
Phone: 097720 23000

Manju PG
Address: D-262, Mahesh Marg, D-Block, Sector 4, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017
Phone: 097995 67000

Anuradha Paying Guest Accommodation
Address: Anuradha Paying Guest Accommodation, 66, Model Town Colony, Vishnupuri,, Malviya,
Phone: 082391 97777

Aabha PG for Girls
Address: E-8, Pradhaanmarg, E-Block, Moji Nagar, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017
Phone: 098296 20289

Naruka Homes
Behind Fortis Hospital, Saraswati Colony, Malviya Nagar